Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å omgjøre rovviltnemndenes vedtak om nedskyting av ulveflokkene i de tre ulverevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Departementet vil ikke tillate skyting av ulveflokker i Mangenreviret, fordi det er individer der som kan ha genetisk betydning og motvirke innavl hos ulv.

Ulveflokker

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide viser til Stortinget vedtak i 2016 når han begrunner nedskyting av ulveflokker i de tre områdene innenfor ulvesonen.

– En hån mot naturavtalen, mener NOAH

Stortinget bestemte da at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske.

– Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lisensfelling

– Regjeringen åpner ikke for ordinær lisensfelling av Mangenreviret. Grunnen er at vi vil unngå at noen av de genetisk verdifulle ulvene i Settenreviret, som er naboreviret til Mangenreviret, felles ved en feil. Departementet vurderer imidlertid fortløpende mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret, sier Espen Barth Eide i en pressemelding.

Rikspolitikere reagererer

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.