Det demokratiske underskuddet er påtagelig når man ser på hvor mange ledere av rovviltnemndene som er besatt av folk fra […]