Naturviterne mener det er behov for flere titalls millioner kroner.