Regjeringa vernet i midten av desember til sammen 54 nye skogområder i ti fylker.

Vernet er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og vil bidra til å ivareta truede arter i områdene. Det nye vernearealet omfatter omtrent 81 kvadratkilometer, hvor 41 kvadratkilometer er produktiv skog.

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå har 818 skogområder blitt vernet. Regjeringen planlegger å verner flere viktige skogområder neste år.

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Bare i skogen finnes 1330 truede arter og 13 truede naturtyper. Skogvernet bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Han opplyser dessuten at regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være effektivt og treffsikkert, slik at man fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper.

– Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 25 skogområder i februar, og vi planlegger vern av en rekke viktige skogområder også neste år, sier statsråd Eide. ­