Olje- og energidepartementet vil fjerne dagens innsynsrett.