– Veiene vil fragmentere et alpint tundralandskap som er svært sårbart.