Etablerer unikt samarbeid mellom Veterinærinstituttet og DyreID, i samarbeid med Mattilsynet.