Statsforvalteren i Rogaland krever øyeblikkelig stans i alt skogsarbeid.