En ny undersøkelse viser at 7 av 10 menn i Norge støtter atomkraft, mens landbasert vindkraft er minst populært. En […]