Gaupebestanden i Norge har nådd sitt høyeste nivå på 14 år, med 78 familiegrupper registrert i vinter, men hard nedskyting gir færre gauper i Hedmark og Oppland.

Gaupebestanden i Norge har nådd nye høyder, med 78 familiegrupper registrert i vinter. Dette er en økning på 6,5 familiegrupper fra året før, og det høyeste antallet siden 2010. Stortingets nasjonale bestandsmål er satt til 65 årlige familiegrupper, noe som betyr at bestanden nå ligger godt over dette målet.

– Gaupebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet for andre året på rad, og vi må tilbake til 2009 og 2010 for å finne like høye tall, sier Mari Tovmo, overingeniør i Rovdata.

Regionale forskjeller i gaupebestanden

Antall familiegrupper har økt i flere rovviltregioner, inkludert Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold (region 2), Oslo, Akershus og Østfold (region 4), Møre og Romsdal og Trøndelag (region 6), Nordland (region 7) og Troms og Finnmark (region 8). Den største økningen har vært i region 6 med 5,5 familiegrupper.

Det har imidlertid blitt færre familiegrupper i region 3 (Oppland) og region 5 (Hedmark), hvor rovviltnemndene har godkjent nedskyting av gauper over en lav fot.

– Fire av sju forvaltningsregioner ligger på eller over det regionale bestandsmålet før jakt i år, og dette er omtrent de samme som opplever en økning fra i fjor. Region 8 Troms og Finnmark, som ligger over målet på 10 familiegrupper totalt sett, har ikke nådd målsettingen om fire familiegrupper i Finnmark. Region 3 og 5 ligger under målet, forklarer Tovmo.

Venter fortsatt vekst

Ut fra antall familiegrupper beregnet før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det mest sannsynlig vil være 79 familiegrupper i landet før jakta starter i 2025.

– Det er en økning fra i fjor, forteller Tovmo.

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. Rovdata vil i midten av juni i samarbeid med Naturvårdsverket utgi en felles rapport med status for hele den skandinaviske bestanden av gaupe i vinter.