Flere norske miljøorganisasjoner går nå sammen om et felles krav til en ny regjering.