Ein plastklave rundt halsen hos reinkalver innen tamreindriften, resulterte i at tapene ble redusert fra 40 til tre prosent.