– NOAH reagerte sterkt på at Pollestad ikke selv hadde erklært seg inhabil på et tidlig tidspunkt, og dessuten fremstilte lovavdelingens uttalelse på en villedende måte.

Det sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen, i en pressemelding. NOAH opplyser at da de i høst fremmet krav om at Pollestad skulle erklære seg inahbil i kylling-saker, ble det møtt med avvisning fra statsråden. Nå har Pollestad snudd, og erklærer seg inhabil i saker om kyllingproduksjon, opplyser NOAH i pressemeldingen.

I pressemeldingen går det fram at NOAH sendte to henvendelser om Pollestads inhabilitet til Mat- og landbruksdepartementet høsten 2023. HOAH fikk i forbindelse med dette, vite at Pollestad ikke selv hadde erklært seg inhabil i noen saker. I november besvarte lovavdelingen henvendelsene fra Landbruks- og matdepartementet, basert på NOAHs brev. NOAH mener svaret  medfører inhabilitet for Pollestad i kylling-saker. Det mente imidlertid ikke statsråden. Han uttalte til media i desember: «På generelt grunnlag er jeg ikke inhabil overfor generelle spørsmål knyttet til kyllingproduksjon. Det opplever jeg at lovavdelingen gir støtte til», viser NOAH til i pressemeldingen.

– NOAH reagerte sterkt på at Pollestad ikke selv hadde erklært seg inhabil på et tidlig tidspunkt, og dessuten fremstilte lovavdelingens uttalelse på en villedende måte. Det gir ingen mening at en person med så sterk økonomisk tilknyting til kyllingindustrien, som Pollestad har, ikke skulle erklæres inhabil i å bestemme over nettopp disse dyrenes fremtid. Om personlige økonomiske interesser skulle påvirke ambisjonene i dyrevelferdsmeldingen, ville det være skandaløst, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Geir Pollestad er landbruks- og matminister for Senterpartiet i Jonas Gahr Støres regjering.

Hun opplyser at det nylig kom en meldingen om at Pollestad nå erklærer seg inhabil i kylling-saker. Imidlertid gis det inntrykk av at statsråden har kommet til konklusjonen «på bakgrunn av en uttalelse han tidligere har bedt om fra Justisdepartementets lovavdeling». Dette avviser NOAH og mener det riktige er at NOAH ba om en slik gjennomgang, og at Pollestad først trakk den motsatte konklusjon, opplyser Martinsen i pressemeldingen.

– Det er viktig at statsråden nå har innsett at han naturligvis er inhabil i saker som handler om kyllingers velferd. Imidlertid tok det lang tid å komme til denne konklusjonen, og den kom ikke uten betydelig press utenfra – også fra andre partier på Stortinget. Landbrukssektoren er gjennomgående en sektor hvor habilitetsspørsmål bør tas mer alvorlig. Det har vært en tradisjon for at mennesker med betydelige egeninteresser i husdyrproduksjon, også er de som styrer landbrukspolitikken. Det fører til store økonomiske fordeler for enkelte typer næringsvirksomheter, som kjøttproduksjon. Det fører også til at regelendringer for bedre dyrevelferd blir svært vanskelig – illustrert nylig ved at nettopp Pollestad reverserte krav om at kyr skulle gå ute. Det er på tide å se på dette ut fra et habilitetssynspunkt, sier Martinsen i pressemeldingen.

På slutten av pressemeldingen viser NOAH til disse kildene: