I Midt-Norge ligger hauger med avfall ubehandlet etter konkursen til Miljøservice Eide AS i 2020, i det som kan være en av de største miljøskandalene i Norge.

Til tross for rekordhøye tvangsmulkter og gebyrer for ulovlig lagring av avfall, viser det seg at nesten ingenting er betalt, melder NRK i en avsløring. Statsforvaltaren anslår at oppryddingen kan koste over 50 millioner kroner, en regning det offentlige sannsynligvis må dekke.

Miljøservice Eide AS, tidligere kjent som Miljøservice, har i årevis tatt imot tonnevis med avfall uten å håndtere det i tråd med myndighetenes krav. Dette førte til uvanlig mange kontroller, tvangsmulkter og gebyrer. Men i ettertid viser det seg at nesten ingenting ble betalt. Til tross for avviksmeldinger og ubetalte gebyrer, fikk selskapet nye tillatelser til å ta imot avfall.

En skandale av dimensjoner

Randi Pedersen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall, uttrykker sjokk over at Miljøservice Eide fikk fortsette sin virksomhet så lenge. Hun understreker over for NRK viktigheten av at avvik får reelle konsekvenser. Miljøvernforbundet er også forferdet over myndighetenes manglende handling.

Ingen konsekvenser for ubetalte mulkter

NRKs undersøkelser viser at Miljøservice Eide har mottatt tvangsmulkter og gebyrer på flere hundre tusen kroner gjennom årene, uten at mesteparten er betalt. Den største tvangsmulkten, på 250.000 kroner, ble utstedt av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i 2009, men ble aldri innkrevd. Christian Dahl, underdirektør hos Statsforvaltaren, innrømmer at det er uheldig at slike tvangsmulkter forblir ubetalte.

Tiltak og konsekvenser

Til tross for strenge regler for avfallshåndtering, har Miljøservice Eide unnlatt å betale for kontroller og saksbehandling knyttet til tillatelser. Bjørn Bjørnstad, fagdirektør i Miljødirektoratet, karakteriserer saken som svært uvanlig og bekrefter at den tidligere daglige lederen er meldt til politiet for brudd på forurensningsloven og økonomisk kriminalitet.