Striden om Nordkapp er ikke over, tross ulike rettsavgjørelser.