Paradoksalt: Nordmenn ødelegger naturen ved å oppsøke den.