Foreslår andre løsninger enn dumping i Oslofjorden.