NOAH – for dyrs rettigheter, søker om tilskudd for å arrangere informasjonsseminarer om rovdyr i norsk natur.