NOAH er fornøyd med å få inn en seier i siste runde av behandlingen av ny hundelov.

Det sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter etter av loven er vedtatt. De mener at en av Norges verste lover endelig er erstattet, men fortsetter Siri Martinsen for sakkyndig vurdering.

NOAH er fornøyd med at Stortinget tirsdag, etter de de omtaler som 18 år med frustrasjon over en hundefiendtlig lov som siden 2004 har tatt flere hundeliv helt unødvendig. Organisasjonen mener at Stortingets flertall ikke ser at avgjørelser om hunders liv krever hundefaglig kunnskap.

– NOAH er lettet over at vi endelig har en ny hundelov. De positive sidene ved denne loven er vektlegging av hunders egenverdi, at loven skal «fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder», og at både eiers ansvar og viktigheten av forebyggende og mindre inngripende tiltak understrekes. Lovens definisjoner er mer faglig funderte, slik at hunder forhåpentligvis ikke lenger kan tas livet av for rene bagateller, uttaler Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

(saken fortsetter under bildet)

Leder Siri Martinsen i NOAH. Foto: NOAH

Martinsen er likevel bekymret for at det faglige fokuset i loven ikke skal følge med ut til politiets vedtak. NOAH fulgte tirsdagens debatt i Stortinget hvor mindretallet (V, MDG, SV og Rødt) gikk inn for krav om sakkyndig vurdering før det gjøres avlivingsvedtak av hund. Flertallets motargumenter imponerte ikke:

– Ap, Sp, FrP og Høyre uttalte at vi har et «dyktig politi». NOAH har ikke betvilt at politiet er dyktige på det de er utdannet til – hindre og etterforske kriminalitet. Men de er faktisk ikke utdannet i kunnskap om hundeadferd – og da er det også urimelig at de skal bestemme over hunders liv og død bygget på vurdering av dyrets adferd. Dyreadferd er det imidlertid andre yrkesgrupper som kan mye om – og disse bør trekkes inn som sakkyndige. Landbruksministeren fremhevet selv at det finnes gode fagmiljøer på hund i Norge – hvoretter hun, helt uforståelig, konkluderte med at det ikke er «lurt» å pålegge politiet å bruke dem, uttaler Martinsen.

En liten ekstra seier fikk NOAH likevel inn i siste runde av behandlingen, ifølge Siri Martinsen.

– NOAH er glade for at komiteen gir eier rett til å ta farvel med hunden i de sakene som faktisk ender med avliving, og vi vil jobbe videre for at dette av dyrevernhensyn skal gjelde selve avlivingstidspunktet også. NOAH jobber dessuten videre for at mindretallets forslag om at staten skal ta kennelkostnader inntil saken er avgjort for å sikre lik klageadgang for alle uavhengig av økonomi, skal inkorporeres i loven senere, sier hun.

NOAH-markering for ny hundelov i 2018. Foto: NOAH