Ni prosjekter skal bidra til å redusere klimagassutslipp og matsvinn i norsk jordbruk og matindustri.

Det er klart etter at styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget over fem millioner kroner er til ni nye utrednings- og forprosjekter. To av de ni prosjeketer går direkte på klima, mens resten er landbruksrelatert.

– Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres, samtidig som vi ønsker å øke selvforsyningsgraden. Ny kunnskap vil danne grunnlaget for klimatilpasset og bærekraftig produksjon av nok, trygg og sunn mat basert på norske ressurser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch, i en pressemelding.

Midlere er finansiert gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen. De skal finansiere forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr.

Følgende utredninger og forprosjekter ble tildelt midler 

Prosjekt Søker Innvilget beløp (NOK) 
Redusert klimautslipp gjennom endret jordarbeiding Høgskolen i Innlandet 596 580 
Agronomi som forbedrer jordhelsa på kornareal NIBIO 577 500 
MetanBeite- Reduksjon av metanutslipp fra drøvtyggere på beite vs. innefôring NMBU 600 000 
Helse og dyrevelferd ved utegang for gris og fjørfe, risiko for smittsomme sjukdommer og mulige tiltak NORSØK 600 000  
Bascillius cereus i produksjonskjeden for iskrem; betydningen for mattrygghet NMBU 600 000 
Mattrygghet som konkurransefortrinn for norskprodusert frukt og grønt NIBIO 595 600  
Frøoverførte soppsjukdommer i åkerbønne, påvisning og bekjempelse NIBIO 600 000  
Fra potetsamling til norsk delikatessepotet NIBIO 600 000  
Hva kan norsk jordbruk lære av Sveits og Østerrike? NIBIO 498 950  
Totalt innvilget  5 268 630