To prosjekter skal bidra til å redusere klimagassutslipp.