Beitelag i Trøndelag nektet å ta imot penger fra Statsforvalteren. Nå er det utstedt fellingstillatelse på en bjørn. Det er […]