Naturvernforbundet vil ha 1,8 millioner kroner til prosjekt.