Fra den 15. september er det generelle forbudet mot bål i skog og utmark opphevet.