Etter ti års overvåking mener de bestanden er bærekraftig.