I 2023 er det registrert 155 jervekull i Norge og Sverige.