I noen områder må det gis avslag på konsesjonstildeling.