Innstramningene i fisket innført fra 2021 er nødvendige.