– Hogst i hekke- og yngletiden bryter med loven og kan ikke tillates. Det mener organisasjonen NOAH – for dyrs […]