Staten og reindrifta har kommet til enighet om en ny reindriftsavtale, som betyr et stort hopp i subsidiene til næringa.