Forebyggende tiltak er sentralt for å få ned skadeomfanget.