Statens naturoppsyn melder om uregelmessigheter under gaupejakta i Telemark.