Statsforvalteren vil heller prøve andre løsninger enn å skyte gaupe.