Norge og Russland har blitt enige om ny fiskeriavtale for 2023.