NOAH mener avsløringer av industrielt husdyrhold bør få konsekvenser. Undercoverfilm i UK har vist vold mot geiter på en norsk-eid […]