Katharina Rise er ansatt som assisterende sysselmester på Svalbard.

Katharina Rise er nylig ansatt i en åremålsstilling som assisterende sysselmester på Svalbard, med tiltredelse i september 2023.

Rise tar med seg en imponerende bakgrunn inn i rollen, etter å ha tjenestegjort som førstestatsadvokat hos Riksadvokaten siden 2011, hvor hun har vært ansvarlig for miljøkriminalitet.

I tillegg til dette har hun ledet påtalenemnden hos Antidoping Norge, og har hatt møterett for Høyesterett. Rise har også gjennomført sjefskurset hos Forsvarets Høyskole og er innehaver av en juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Sysselmester Lars Fause er svært fornøyd med utnevnelsen av Rise til rollen. «Med hennes omfattende erfaring og kompetanse, vil det utvilsomt styrke lederskapsgruppen vår. Jeg er ekstremt glad for å ha Katharina Rise på teamet,» uttalte Fause.

Denne utnevnelsen markerer en ny æra for lederskapet på Svalbard, og vi ser frem til å se hvordan Rise vil bruke sin erfaring og kunnskap i den nye stillingen.