Svalbard, besøksavgift, turisme, Longyearbyen, regjeringen, infrastruktur, reiselivsnæringen