Seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn har besluttet å hemmeligholde saken som omfatter skadeskyting av ei gaupe i rovviltregion 3 […]