Statsforvalteren i Innlandet opplyser at ei påskutt gaupe ikke er påtruffet under ettersøket som ble iverksatt mandag.