Skal utrede tre nye områder for oppdrett til havs.