Regjeringen introduserer et nytt regelverk for forurensning fra kystnært havbruk.