NOAH, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr begjærer midlertidig forføyning, for å redde de tre ulveflokkene i ulvesonen som regjeringen nylig vedtok å skyte.

Regjeringens vedtak vil innebære at 21 kritisk truede ulver skytes i ulvesonen – til tross for at samme type vedtak i år er kjent ugyldig av lagmannsretten. Dette vil organisasjonene nå stoppe.

Organisasjonene har gått til midlertidig forføyning mot vedtaket om å skyte tre flokker i sonen, fordi de anser faren for ugyldig vedtak som stort: I 2022 fikk NOAH medhold av Borgarting lagmannsrett om at et lignende vedtak var ugyldig, og denne saken kommer opp i Høyesterett våren 2023.

– Det er uforståelig at regjeringen tillater skyting av kritiske truet ulv i sonen, når et likelydende vedtak nylig har blitt kjent ugyldig av lagmannsretten. NOAH fortsetter den rettslige kampen for ulvene i Letjenna-saken i Høyesterett, og det er uhørt at staten i mellomtiden prøver å skyte flest mulig truede ulver i Norge. Det vitner om en ringeakt for domstolene, og total mangel på respekt for selve kjernen i naturmangfoldloven – bevaring av arter, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Mens blekket på naturavtalen knapt er tørt har Norges klima- og miljødepartement bestemt at hele tre flokker av en kritisk truet art skal skytes. Og dette i ulvesonen hvor ulvene skal ha særlig høy beskyttelse og livsrom. Dette er en naturtragedie, sier Marte Conradi, leder for landteamet i WWF Verdens naturfond.

Dette går fram av en pressemelding fra organisasjonene

– Vi befinner oss midt i en akutt naturkrise som det haster med å stanse. Norges klima – og miljøminister har nylig skrevet under en naturavtale i Montreal. Llikevel velger han altså å vedta felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Ulvene skal ha et spesielt vern innenfor ulvesonen, og retten har slått fast at oppnådd bestandsmål ikke er grunn nok til å vedta felling. Måten Norge driver sin rovdyrforvaltning på er skammelig, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.