Den globale spredningen av fremmede skadelige arter har nådd alarmerende nivåer og viser ingen tegn til å avta. Til tross for tilgjengelige tiltak for å begrense spredningen, er de i liten grad blitt satt i verk.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, uttrykker bekymring over den raske endringen i naturen som følge av invasive fremmede arter som pukkellaks, stillehavsøsters og sitkagran. Selv om Norge har implementert systemer for å regulere og kontrollere fremmede arter, står de overfor store utfordringer.

En ny rapport fra Naturpanelet, utarbeidet av 86 eksperter fra 49 land over fire år, avslører at antallet invasjoner av fremmede arter øker globalt, og tiltakene for å bekjempe dem har hatt begrenset suksess. Antallet truede arter på grunn av fremmede organismer øker også.

Flere tusen skadelige arter

Miljødirektoratet har ledet Norges bidrag til rapporten. Rapporten vil være avgjørende når verdens land forsøker å minimere spredningen og påvirkningen fra fremmede arter i tråd med Naturavtalen.

Det er omtrent 37.000 arter spredt utenfor sitt naturlige habitat på grunn av menneskelig aktivitet, og 3.500 av dem kategoriseres som fremmede skadelige arter. Fremmedartslisten for Norge, utgitt av Artsdatabanken i august, indikerer at Norge også står overfor en betydelig trussel fra slike arter.

Naturpanelet oppfordrer til økt samarbeid og raskere handling for å takle denne globale utfordringen. Selv om kunnskapen om spredning av fremmede skadelige arter er tilgjengelig, kreves det bedre regulering, økte midler, nasjonale strategier og et tverrsektorielt samarbeid for å lykkes med å bekjempe dette problemet på globalt nivå.

Internasjonalt samarbeid og implementering av regelverk er også nødvendig for å forhindre videre spredning av fremmede skadelige arter.