Havforskningsinstituttet mener det ikke er forsvarlig med mudring og deponering her.