Fiskeridirektoratet har mottatt et forslag om å opprette et nytt fredningsområde for hummer.