Nordlaks sine planer om å installere et forbrenningsanlegg for avfall på Havfarmen har blitt avslått av Miljødirektoratet.