Det lyktes ikke å felle ulv i den tidsbegrensede perioden.