Statsminister Jonas Gahr Støre støtter arbeidet med å mobilisere kapital til å bygge ut mye mer ren energi som sol- og vindkraft i utviklingsland.

Støre har allerede en lederrolle i alliansen Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). Under klimatoppmøtet i Egypt annonserte alliansen forpliktelser på 360 millioner dollar, om lag 3,6 milliarder kroner, i støtte til rene energiløsninger i 12 land.

Alliansen skal mobilisere privat og offentlig kapital til fornybar energi i utviklingsland.

– Tilgang til energi er helt avgjørende for økonomisk utvikling og velferd. 3,6 milliarder mennesker mangler tilgang til pålitelig og tilstrekkelig ren energi. Hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet må vi mobilisere kapital til å bygge ut mye mer ren energi som sol- og vindkraft, slik at disse landene ikke må gå veien om fossil energi først, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Rapporten Powering People and Planet viser alliansens ambisjoner og har eksempler på aktiviteter som er satt i gang i flere land.

Foreløpig er alliansen inne med finansiering av ulike prosjekter i blant annet Nigeria, Sør-Afrika, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Uganda, Sierra Leone, Malawi, Puerto Rico, Haiti, Myanmar, Indonesia og India. Det dreier seg blant annet om solkraftanlegg, vannkraftanlegg og batterilagringssystemer, viser en pressemelding fra departementet.