Statsforvalteren i Møre og Romsdal har bestemt at Romundset Transport AS i Aure får ikkje ta imot avfall.

Forholdene ved anlegget gjør at det er umulig å innfri kravene til sortering og omlasting av avfall. Anlegget er dessuten på en eiendom hvor det ikke er gitt tillatelse til slik virksomhet.

Statsforvalteren har derfor stanset alt mottak av avtale i anlegget til Romundset Transport AS i Kjelklia i Aure kommune.

Vedtaket betyr at der ikke lengre blir tillatt å ta inn avfall i anlegget. Tidligere kunder må nå levere antallet til et annet godkjent anlegg.

Ifølge Statsforvalteren kan de oppheve dette vedtaket senere. Da kan det bli tillatt for mottak av avfall igjen. Dersom det skal skje må anlegget ha gode nok forhold til at kravene som stilles blir oppfyllt.