Foreslår strengere regulering av avfall mellom stater.