Myndighetene finner ingen gode grunner for å godta søknaden.